دستور MOVR/MOVRW

    دستور MOVR/MOVRW    

دستورات برنامه CX Programmer

دستور MOVR می تواند آدرس حافظه PLC یک ورد یا یک بیت و یا قسمت Completion flag یک کانتر یا تایمر را به یک Index register خاص انتقال دهد.
اما دستور MOVRW تنها می تواند آدرس حافظه PLC در PV یک تایمر یا کانتر را به یک Index register خاص انتقال دهد.
وجود علامت “@” در کنار دستورات به معنی فعال شدن با لبه بالارونده می باشد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستورات شامل دو بخش S و D می باشد که باید تکمیل گردند. در S آدرس ورد یا بیت یا شماره کانتر یا تایمر ورودی و در D آدرس خروجی (Index register) مشخص می گردد.
برای فهم بهتر به مثال زیر دقت نمایید :
در مثال زیر بعد از SET کردن کلید ورودی محتوای ورودی PLC شماره 1 به IR0 منتقل می شود و همچنین قسمت شمارنده (PV) تایمر شماره 0 در IR1 نمایش داده می شود :

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست