دستور MOVF    

دستورات برنامه CX Programmer

دستور MOVF می تواند محتوای یک عدد اعشاری (که شامل دو ورد می باشد) را انتقال دهد.
وجود علامت “@” در کنار دستور به معنی فعال شدن با لبه بالارونده می باشد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل دو بخش S و D می باشد که باید تکمیل گردند. در S آدرس اولین ورد ورودی و در D آدرس اولین ورود خروجی مشخص می گردد.
برای فهم بهتر به مثال زیر دقت نمایید :
در مثال زیر بعد از SET کردن کلید ورودی عدد 5866.056 (D110 و D111) که یک عدد اعشاری می باشد به D120 و D121 انتقال می یابد :

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست