دستور MOVD    

دستورات برنامه CX Programmer

دستور MOVD می تواند محتوای یک یا چند دیجیت (هر دیجیت شامل 4 بیت می باشد) را انتقال دهد.
وجود علامت “@” در کنار دستور به معنی فعال شدن با لبه بالارونده می باشد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل سه بخش S ، C و D می باشد که باید تکمیل گردند. در S آدرس ورد ورودی ، در C ورد کنترلی و در D آدرس ورد خروجی مشخص می گردد. در 4 بیت اول از سمت راست در ورد کنترلی ، اولین دیجیت در S و در 4 بیت دوم ، تعداد دیجیت هایی که می خواهیم انتقال دهیم (حداکثر 4 دیجیت) ، در 4 بیت سوم ، اولین دیجیت در D و در 4 بیت آخر همیشه عدد صفر قرار می گیرد. به تصاویر زیر توجه نمایید :

برای فهم بهتر به مثال زیر دقت نمایید :

در مثال زیر مقدار عددی D95 که ورد کنترلی می باشد برابر 0221  هگز است ، یعنی 3 دیجیت از D90 به D100 انتقال یابد (اولین دیجیت در D90 ، دیجیت 1 و در D100 دیجیت 2 می باشد) که بعد از SET کردن کلید ورودی این انتقال انجام شده است :

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست