دستور MOV/MOVL

    دستور MOV/MOVL    

دستورات برنامه CX Programmer

دستور MOV می تواند محتوای یک ورد را به وردی دیگر انتقال دهد. قرار گرفتن حرف L در کنار این دستور به معنی انتقال دو ورد می باشد.
وجود علامت “@” در کنار دستور به معنی فعال شدن با لبه بالارونده و علامت ” ! “درکنار دستور باعث Refresh شدن آنی موقعیت خروجی می شود.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل دو بخش S و D می باشد که باید تکمیل گردند. در S آدرس ورد ورودی و در D آدرس ورود خروجی مشخص می گردد.
برای فهم بهتر به مثال زیر دقت نمایید :
در مثال زیر بعد از SET کردن کلید ورودی مقدار D70 به D72 و مقدار D74 به D76 انتقال می یابد :

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست