دستور MCMP    

دستورات برنامه CX Programmer

این دستور 16 ورد متوالی را با 16 ورد متوالی دیگر (که ورد اول هر کدام توسط کاربر تعیین می گردد) مقایسه کرده و در صورتی که محتوای 2 ورد متناظر برابر نباشند ، بیت مشخصی در خروجی را روشن می نماید. قرارگیری علامت @ در کنار این دستور به معنی وجود لبه بالارونده می باشد. ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :

این دستور شامل سه بخش S1 ، S2 و R می باشد که باید تکمیل گردند. در S1 اولین عدد از 16 ورد متوالی اول برای مقایسه ، در S2 اولین عدد از 16 ورد متوالی دوم برای مقایسه و در R نتیجه مقایسه مشخص می گردد. به تصاویر زیر توجه نمایید :

برای فهم بهتر به مثال زیر دقت نمایید :

در مثال زیر از چند دستور MOV برای عددهی به بخش S1 و S2 (ورد اول آنها به ترتیب D470 و D490 می باشد) استفاده کرده ایم. همانطور که مشاهده می کنید اعداد ذخیره شده در بیت صفر S1 و S2 با هم برابر و اعداد موجود در بیت یک و دو S1 و S2 نابرابر هستند.

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست