دستور DIVIDE

    دستور DIVIDE    

دستورات برنامه CX Programmer

این دستور به 6 صورت زیر در CX-Programmer قابل اجرا می باشد:
1- /
2- L/
3- U/
4- UL/
5- B/
6- BL/

در تمامی دستورات بالا با هر بار تحریک شدن کلید ورودی عملیات منطقی تقسیم انجام می شود. حال به بررسی تفاوت 6 دستور بالا می پردازیم و هریک را شرح می دهیم:
دستور / برای یک ورد باینری علامت دار به کار می رود ، در حالی که دستور B/ برای یک ورد BCD استفاده می شود. همچنین دستور L/ برای دو ورد باینری علامت دار استفاده شده و BL/ نیز برای دو ورد BCD به کار می رود.
در ادامه دستور U/ برای یک ورد باینری بدون علامت به کار می رود و دستور UL/ برای دو ورد باینری بدون علامت استفاده می شود.
وجود علامت @ در کنار دستو رات Divide  به معنی فعال شدن با لبه بالارونده است.
برای فهم بهتر به مثال های زیر دقت نمایید :

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست