دستور DIFU    

دستورات برنامه CX Programmer
این دستور به 2 صورت زیر در CX Programmer قابل اجرا می باشد:
  • DIFU
  • DIFU!
دستور  DIFU زمانی که کلید ورودی از حالت OFF  به حالت  ON می رود ، بیت مشخص شده را برای مدت یک cycle time برنامه ON می نماید.
علامت ” ! “درکنار دستور باعث Refresh شدن آنی موقعیت خروجی می شود.
برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی است دقت نمایید :
در این مثال برای این که 1 شدن بیت مشخص شده را ببینیم از یک دستور SET استفاده می نماییم.
(مقدار اولیه دیتا 0 می باشد.)
حال کلید ورودی را ON می نماییم.  نتیجه را در شکل زیر مشاهده می کنید :
فهرست