دستور COLL    

دستورات برنامه CX Programmer

دستور COLL می تواند محتوای یک ورد پایه را (که آدرس آن با OFFSET مربوطه جمع می گردد) به وردی دیگر انتقال دهد.
قرارگیری علامت @ در کنار این دستور به معنی وجود لبه بالارونده می باشد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل سه بخش Bs ، Of و D می باشد که باید تکمیل گردند. در Bs آدرس ورد پایه ورودی ، در Of مقدار OFFSET تعیین شده و در D ورد مقصد مشخص می گردد.

برای فهم بهتر به مثال زیر دقت نمایید :
در مثال زیر OFFSET را برابر 5 (D20) تعیین کرده ایم. بنابراین بعد از SET کردن کلید ورودی آدرس D10 با عدد 5 جمع شده و درنتیجه محتوای D15 به D30 که آدرس نشان دهنده ی خروجی است ، انتقال می یابد : (محتوای D15 برابر 10 می باشد.)

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست