دستور BSET    

دستورات برنامه CX Programmer
دستور BSET محتوای یک ورد را در یک رنج از وردهای متوالی کپی می نماید.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل سه بخش S ، St و E می باشد که باید تکمیل گردند. در S عددی که می خواهیم کپی شود ، در St اولین ورد و در E آخرین وردی که می خواهیم محتوای S در آن ذخیره گردد ، مشخص می شود.
قرارگیری علامت @ در کنار این دستور به معنی وجود لبه بالارونده می باشد.
برای فهم بهتر به مثال زیر دقت نمایید :
در مثال زیر همان طور که می بینید به D0 عدد 5 را اختصاص داده ایم و بعد از SET کردن کلید ورودی ، عدد 5 در وردهای D5 تا D8 کپی شده است :
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست