دستور BCMP2

    دستور BCMP2    

دستورات برنامه CX Programmer

این دستور یک عدد مشخص را با محتوای حداکثر 256 رنج (256 ورد برای محدوده پایین و 256 ورد برای محدوده بالا) که ورد اول آن توسط کاربر تعیین می گردد مقایسه کرده و در صورتی که آن عدد در محدوده تعیین شده باشد بیت مشخصی را روشن می نماید. قرارگیری علامت @ در کنار این دستور به معنی وجود لبه بالارونده می باشد. ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :

این دستور شامل سه بخش S ، B و R می باشد که باید تکمیل گردند. در S عددی که می خواهیم مقایسه شود ، در B اولین ورد از حداکثر 512 ورد متوالی برای مقایسه (که بیت 0 تا 7 اولین ورد برای مشخص کردن تعداد رنج دلخواه برای مقایسه (n) استفاده می گردد و بیت 8 تا 15 آن همواره صفر است) و در R نتیجه مقایسه مشخص می گردد. به تصاویر زیر توجه نمایید :

همچنین در مورد تنظیم رنج دهی به این تابع به تصویر زیر دقت نمایید :

برای فهم بهتر به مثال زیر دقت نمایید :

در مثال زیر از چند دستور MOV برای عددهی به بخش B (ورد اول آن D430 می باشد که برای تعیین تعداد رنج دلخواه برای مقایسه استفاده می گردد. (در اینجا 2 رنج) ) استفاده کرده ایم. در این مثال عددی که می خواهیم مقایسه گردد عدد 20 می باشد. همانطور که مشاهده می کنید  عدد 20 در محدوده 10 تا 20 (D431  و D432 ) و همچنین محدود 20 تا 30 (D433  و D434 ) قرار دارد.

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست