دستور BCMP    

دستورات برنامه CX Programmer
این دستور یک عدد مشخص را با محتوای 32 ورد (16 ورد برای محدوده پایین و 16 ورد برای محدوده بالا) که ورد اول آن توسط کاربر تعیین می گردد مقایسه کرده و در صورتی که آن عدد در محدوده تعیین شده باشد بیت مشخصی را روشن می نماید. قرارگیری علامت @ در کنار این دستور به معنی وجود لبه بالارونده می باشد. ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل سه بخش S ، B و R می باشد که باید تکمیل گردند. در S عددی که می خواهیم مقایسه شود ، در B اولین ورد از 32 ورد متوالی برای مقایسه و در R نتیجه مقایسه مشخص می گردد. به تصاویر زیر توجه نمایید :
برای فهم بهتر به مثال زیر دقت نمایید :
در مثال زیر از چند دستور MOV برای عددهی به بخش B (ورد اول آن D250 می باشد) استفاده کرده ایم. در این مثال عددی که می خواهیم مقایسه گردد عدد 10 می باشد. همانطور که مشاهده می کنید  عدد 10 در محدوده 1 تا 10 (D250  و D251 ) و همچنین محدود 10 تا 20 (D252  و D253 ) قرار دارد.
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست