دستورات = , <> , < , <= , > , >=

    دستور = , <> , < , <= , > , >=    

دستورات برنامه CX Programmer

از این  دستورات برای مقایسه ورودی ها در CX-Programmer استفاده می گردد. دستورات بالا برای اعداد بدون علامت (Unsigned numbers) که یک ورد را شامل می شوند ، مورد استفاده قرار می گیرند که می توانند اعداد باینری و همچنین BCD را قبول کنند.
دستوراتی که حرف S نیز بعد از آنها مشاهده می شود(مانند <=S) برای اعداد علامت دار(Signed numbers) که تنها یک ورد را شامل می شوند ، کاربرد دارند و تنها اعداد باینری  را قبول می کنند.
دستوراتی که حرف L در کنار انها قرار دارد (مانند >=L) برای اعداد بدون علامتی که دو ورد را شامل می شوند ، کاربرد دارند.
دستوراتی که حرف  SL بعد از آنها مشاهده می گردد (<>SL) نیز برای اعداد علامت داری که دارای دو ورد هستند کاربرد دارند.
همچنین  دستوراتی که حرف F درکنار آنها قرار دارد (مانند <F) برای اعداد اعشاری و علامت داری کاربرد دارد که دارای دو ورد نیز می باشند.
در مورد دستوراتی که حرف DT در کنار آنها دیده می شود ، نیاز به توضیح بیشتر می باشد که به شرح زیر است:
این دستورات برای مقایسه زمان (در فرمت BCD) به کار می روند. در این دستور سه بخش وجود دارد که به ترتیب C و S1 و S2 می باشند و باید تکمیل گردند که در ادامه به شرح هر یک از این قسمت ها می پردازیم.
طبق تصویر زیر بخش C یک ورد را اشغال می کند که بیت 0 برای ثانیه ، بیت 1 برای دقیقه ، بیت 2 برای ساعت ، بیت 3 برای روز ، بیت 4 برای ماه و بیت 5 برای مشخص کردن سال می باشد. به این نکته توجه داشته باشید که 0 شدن هر یک از این بیت ها به معنی فعال کردن ویژگی این بیت و یک شدن آن به معنی غیرفعال کردن آن می باشد.
همان طور که در تصویر زیر مشاهده می فرمایید بخش S1 و S2 ، هر کدام سه ورد را اشغال می کنند. در S1 باید زمان حال مشخص گردد و در S2 زمانی که می خواهیم با زمان حال مقایسه گردد. طبق تصویر زیر ، بیت 0 تا 7 از ورد اول (S1 ,S2) برای مشخص کردن ثانیه و بیت 8 تا 15 برای مشخص کردن دقیقه می باشند. بیت 0 تا 7 از ورد دوم  (S1+1, S2+1)برای مشخص کردن ساعت و بیت 8 تا 15 برای مشخص کردن روز می باشند. همچنین بیت 0 تا 7 از ورد سوم  (S1+2, S2+2)برای مشخص کردن ماه و بیت 8 تا 15 برای مشخص کردن سال می باشند.  به این نکته توجه فرمایید که اعداد باید در فرمت BCD وارد شوند.

برای فهم بهتر به مثال های زیر که قبل از فعال سازی ورودی را نشان می دهند ، دقت فرمایید :
در مورد مثال مربوط به =DT لازم به ذکر است که در بخش  C ، عدد 0039 با فرمت BCD در حافظه D200 قرار داده شده است که به معنی استفاده از بیت های دقیقه و ساعت می باشد. در بخش S1 از زمان سنج داخلی CPU به آدرس A351 استفاده کرده ایم که دقیقه و ثانیه را نمایش می دهد (هم اکنون ساعت 12:31:40 می باشد).
و همچنین در بخش S2 عدد 3200 را در حافظه D210 قرار دادیم که به معنی 32 دقیقه می باشد و از یک دستور MOV برای قرار دادن عدد 0012 در حافظه D211 استفاده کرده ایم که به معنی ساعت 12 می باشد. می خواهیم در زمان 12:32 خروجی 100.05 به مدت یک دقیقه روشن شود.

همان طور که مشاهده می کنید ، با فعال شدن کلید ورودی ، مقایسه گرها اعداد را با هم مقایسه کرده و در صورت درست بودن نتیجه ، خروجی ها طبق شکل زیر روشن می شوند :
در مورد دستور =DT همانطور که مشاهده می کنید در زمان 12:32 خروجی 100.05 به مدت یک دقیقه روشن می شود(در اینجا از ثانیه استفاده نکرده ایم).

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست